BẢNG GIÁ XE

Honda Jazz 1.5 RS – 624.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Honda Jazz 1.5 VX – 594,000,000 VNĐ              Xem chi tiết

Honda Jazz 1.5 V – 544,000,000 VNĐ                 Xem chi tiết


Honda City 1.5 TOP – 599,000,000 VNĐ –           Xem chi tiết

Honda City 1.5 CVT – 559,000,000 VNĐ –                  Xem chi tiết

Honda Civic 1.5L RS Turbo – 929,000,000 VNĐ              Xem chi tiết

Honda Civic 1.8 G – 789,000,000 VNĐ                Xem chi tiết

Honda Civic 1.8 E – 729,000,000 VNĐ                Xem chi tiết

Honda Accord 1.5L Turbo – 1,203,000,000 VNĐ ( Tạm tính)          Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 L – 1,093,000,000 VNĐ               Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 G – 1,023,000,000 VNĐ               Xem chi tiết

Honda CR-V 1.5 E – 983,000,000 VNĐ                  Xem chi tiết

Honda HR-V – G – 786,000,000 VNĐ            Xem chi tiết

Honda HR-V – L – 866,000,000 VNĐ            Xem chi tiết

Honda Brio V – 418.00.000 VNĐ

 

Honda Brio RS – 448.000.000 VNĐ

 

Honda Brio RS Op1 – 452.000.000 VNĐ